Newyddion Diwydiant

Sut i ddewis peiriant gwnïo?

2019-02-18

1. Wrth ddewis, p'un a yw pen y peiriant yn llachar, p'un a oes paentio a phapio paent, boed haen plating y bwrdd nodwydd, plât gwthio, panel, olwyn uchaf, ac ati yn gyfan; p'un a yw'r platen yn syth, p'un a yw'r paent wedi'i gracio neu ei rannu'n rhannol; P'un a yw'r ffrâm yn cael ei dorri, ei lage neu ei droi; p'un a yw'r clirio bariau siafft a nodwydd uchaf yn bodloni'r gofynion safonol.

Yn ail, tynnwch y gwregys, mae'r bwrdd yn pwyso'r droed pwysedd, yn cylchdroi'r olwyn uchaf yn ofalus, p'un a yw'n rhedeg yn rhydd, a yw'r nodwydd yn symud i fyny ac i lawr yng nghanol y twll plât nodwydd.

3. A yw'r peiriant yn swnio'n feddal wrth droi.

4. Wrth geisio camu ymlaen neu gwnio, profwch y seam gyntaf gyda dwy haen o frethyn tenau i wirio a yw'r pwythau'n fflat a hyd yn oed. Yna defnyddiwch yr haen prawf gwreiddiol i weld a all hyd y pwyth gyrraedd 3.6mm, mae ffenomen nad yw'r deunydd di-dor yn mynd neu nad yw'r sain yn normal.

5. Dylai gweithwyr cynnal a chadw peiriannau gwnïo a gweithwyr diogelwch fynychu profion mwy penodol.