Newyddion Diwydiant

Rheolau cynnal a chadw peiriannau gwnïo

2019-02-16
1. Os canfyddir ffenomenau anarferol yn ystod y gwaith (yn enwedig i addasu annormaledd y rhan weithredol), ei atal yn syth a hysbysu'r mecanydd i ddarganfod yr achos, addasu neu atgyweirio, dileu'r bai, a gwahardd gweithrediad y clefyd yn llym . Mae'n cael ei wahardd yn llym i ddatgymalu'r peiriant.
2. Pan fydd angen i chi adael y peiriant, trowch y ffōn mewn pryd.
3. Ni ddefnyddiwyd y peiriant am gyfnod hir, dylid ei lanhau'n gyntaf, wedi'i orchuddio â saim amddiffynnol, wedi'i gadw'n gywir, wedi'i hymgorffori'n llawn o leiaf unwaith y flwyddyn, a rhedeg am gyfnod byr.
4. Cynnal un lefel mewn tri mis, cynnal a chadw uwchradd bob chwe mis.