Newyddion Diwydiant

Diffiniad o falf rheoleiddiol

2018-10-17
Mae rheoleiddwyr yn chwarae rhan bwysig yn rheolaeth awtomatig planhigion modern, ac mae cynhyrchu'r planhigion hyn yn dibynnu ar ddosbarthiad a rheolaeth briodol y cyfryngau sy'n llifo. Mae'r rheolaethau hyn, p'un ai cyfnewid ynni, lleihau pwysau, neu fwydo cynhwysydd syml, yn gofyn am rai cydrannau rheoli terfynol i'w cwblhau.

Mae'r falf rheoleiddiol yn gweithredu fel gwrthiant amrywiol yn y bibell. Mae'n newid tymheredd y broses yn hylif neu'n darparu gostyngiad pwysau mewn cyflyrau llif lamineiddio a achosir trwy newid ymwrthedd y falf neu frithiant. & Quot; Cyfeirir at y broses lleihau pwysau hwn yn aml fel & quot; throttle. & Quot; Ar gyfer nwy, mae'n agos at gyflwr adiabatig isothermol, ac mae'r gwyriad yn dibynnu ar anneidrwydd y nwy (effaith Joule-Thomson). Yn achos hylifau, mae'r pwysedd yn cael ei fwyta gan aflonyddwch neu ffrithiant viscous, y ddau yn trosi'r pwysedd yn wres, gan arwain at gynnydd bach yn y tymheredd.

Mae dolen reolaeth gyffredin yn cynnwys tair prif ran. Y rhan gyntaf yw'r elfen sensitif, sydd fel arfer yn drosglwyddydd. Mae'n ddyfais y gellir ei ddefnyddio i fesur paramedrau proses sy'n cael ei haddasu, megis pwysau, lefel neu dymheredd. Anfonir allbwn y trosglwyddydd at yr offeryn rheoleiddiol, y rheoleiddiwr, sy'n pennu a mesur y gwyriad rhwng y set neu'r gwerth a ddymunir a gwerth gwirioneddol paramedr y broses, ac yn anfon y signal cywiro un ar ôl y llall i'r elfen reolaeth derfynol - falf addasu. Mae'r falf yn newid llif y hylif fel bod y paramedrau proses yn cyrraedd y gwerth a ddymunir.

Mae'r falf rheoleiddiol yn perthyn i'r gyfres o falfiau rheoli. Y prif swyddogaeth yw addasu pwysau, llif, tymheredd a pharamedrau eraill y cyfrwng, sef yr elfen reoli derfynol yn y ddolen broses.