Newyddion Diwydiant

Gweithdrefnau gweithredu diogelwch peiriant gwnïo

2018-09-27
Yn gyntaf, paratoad y peiriant gwnïo cyn ei ddefnyddio:
1. Sychwch bob rhan o'r peiriant yn gyntaf; cystadlu a gwirio a yw'r rhannau clymu rhwng y rhannau yn rhydd.
2. Gwiriwch a yw'r olew L wedi'i dorri heb ei rwystro a'i iro yn unol â gofynion yr iro.
3. Gwiriwch a oes unrhyw rwystrau ym mhob rhan symudol, p'un ai yw'r ddyfais amddiffynnol yn gyfan,
4. Gwiriwch a yw'r sefyllfa rhwng y traed pwyso a'r nodwydd, a rhwng y traed pwyso a'r ci bwyd anifeiliaid yn rhesymol.

5. Ar ôl i'r paratoadau uchod gael eu cadarnhau, nid oes unrhyw wall. Cysylltwch y cyflenwad pŵer yn unig, codwch y droed pwyso, rhedeg y car gwag, a gwiriwch a yw cyfeiriad y gwenil llaw yn gywir. Os nad yw'n gywir, dylid addasu'r cyflenwad pŵer.


Yn ail, mae'r addasiad peiriant gwnïo:
1. Addaswch uchder y droed pwysedd.
2. Addaswch yr egwyl rhwng y traed pwyso a'r nodwydd.
3. Addaswch leoliad troed porthiant y droed pwyso.
4, addaswch leoliad y bar nodwydd
5. Addaswch faint y cod pwyth.

6. Addaswch rym elastig y gwanwyn sy'n tynnu sylw'r edau.


Yn drydydd, gweithrediad peiriant gwnio:
Dylai'r gwaith paratoi ac addasu uchod gael ei wneud dan arweiniad y mecanydd. Ar ôl cwblhau, gellir cyflawni'r gweithrediad gwnïo.
1. Talu sylw at y sefyllfa eistedd gywir:
2. Talu sylw at y dull o reoli'r modur i gamu ar y pedal a phwyswch y droed.
3. Talu sylw at y dull cywir o osod y bobbin.
4, rhowch sylw i'r edau cywir, codi nodwydd, cau nodwydd, gweithredu nodwydd.
5, rhowch sylw i fwydo, derbyn gweithrediadau.
6, rhowch sylw at y gweithrediad cornering.
7, rhowch sylw i'r ffordd gywir i'r llinell waelod.

8. Peidiwch â rhedeg ar gyflymder uchel yn ystod dechrau'r ysgol.


Yn bedwerydd, mae'r rheolau cynnal a chadw peiriannau gwnïo:
1. Os canfyddir ffenomenau annormal yn ystod y gwaith (yn enwedig ffenomenau annormal mewn rhannau gweithredu cyflymder uchel), stopiwch ar unwaith a hysbysu'r mecanydd i ddarganfod yr achos, addasu neu atgyweirio, dileu'r bai, a gwahardd gweithrediad y clefyd yn llym. Mae'n cael ei wahardd yn llym i ddatgymalu'r peiriant.
2. Pan fydd angen i chi adael y peiriant, byddwch yn cau mewn amser.
3, ni ddefnyddiwyd y peiriant am gyfnod hir, dylid ei lanhau'n gyntaf, wedi'i orchuddio â saim amddiffynnol, wedi'i gadw'n iawn, wedi'i ymroi'n llawn o leiaf unwaith yn hanner y flwyddyn, ac yn rhedeg am gyfnod byr.
4, cynnal a chadw un lefel mewn tri mis, cynnal a chadw uwchradd bob chwe mis.