Newyddion Diwydiant

Datblygiad brand annisgwyl y diwydiant peiriannau gwnïo

2018-08-30
Mae rhwydwaith peiriannau gwnïo Tsieina yn wefan wasanaeth gynhwysfawr flaenllaw ym maes peiriant gwnïo yn Tsieina; mae'n lwyfan e-fasnach ar raddfa fawr yn seiliedig ar dechnoleg gwybodaeth gref a model busnes arloesol; mae'n borth rhwydwaith proffesiynol yn seiliedig ar integreiddio gwybodaeth a gwybodaeth berthnasol o ddiwydiant peiriannau gwnïo.
Ers ei sefydlu, mae'r wefan wedi manteisio ar duedd datblygu diwydiant peiriannau gwnïo yn gywir trwy ddadansoddiad o'r farchnad, ac o'r farn bod y gwasanaethau busnes a ddarperir gan y diwydiant peiriant gwnïo helaeth a mentrau ar gyfer llwyfan gweithredu, hyrwyddo a chyfathrebu wedi dod yn rym anhepgor yn y broses o adeiladu brand diwydiant peiriant gwnïo Tsieineaidd.
Mae sefyllfa grefyddol y galw ysbrydol wedi gwthio'r brand, a & quot; cludwr ysbrydol & quot; sy'n cyfuno holl fanteision cystadleuol mentrau, ar flaen y gad. Am gyfnod, mae'r brand marchnad peiriannau gwnïo yn rhy isel; ond nid yw siapio brand cryf dros nos, ar ôl cyfnod hir o malu a datblygu'r farchnad, yn gweld cynnydd a gostyngiad mewn mentrau ac yn cael ei dyfu yn raddol.
Er mwyn osgoi datblygu brand y diwydiant peiriannau gwnïo domestig a hyrwyddo meindodrwydd cystadleuaeth y farchnad, mae rhwydwaith peiriannau gwnïo Tsieina yn darparu llwyfan annigonol ar gyfer cydweithrediad cyflenwyr peiriannau gwnïo domestig a rhai sy'n ymgeisio â'i modiwl argymhelliad brand sy'n cynnwys nodweddion yr amserau a galw'r farchnad, ac yn adeiladu pont gadarn ar gyfer datblygu cynaliadwy diwydiant peiriant gwnïo Tsieina. Beam.