Newyddion Diwydiant

Peiriant gwnïo a'i sgiliau prynu

2018-08-30

Beth yw eich argraff gyntaf o beiriant gwnïo? Y cymhellion pen-du yn fy nghartref, y peiriannau diwydiannol cyflym iawn yn fy ffatri, neu'r peiriannau gwnïo trydan bach yng nghanolfan siopa IKEA? Mae'r microfabrication dilledyn canlynol yn dangos i chi bob math o beiriannau gwnïo.
Yn y gorffennol, mae angen i dlodi deunydd, dillad cartref a chwiltiau wneud eu peiriant gwnïo eu hunain yn gartref angenrheidiol; Yn ddiweddarach, roedd mwy a mwy o ddeunyddiau cyfoethog, dillad mwy a mwy wedi'u paratoi, peiriant gwnïo yn diflannu'n araf yn weledigaeth pawb. A nawr? Os ydych chi erioed wedi sylwi ar addurno cartref mewn ffilmiau tramor, os ydych chi erioed wedi clywed clybiau gwnïo ledled y byd, efallai y byddwch chi'n teimlo'r teimlad hwnnw. Oes, mae gan wledydd datblygedig nifer fawr o gefnogwyr gwnïo, nad ydynt yn anhyblyg yn yr un modd ag y maent, ac sy'n mwynhau eu harddwch unigryw eu hunain, yn gwnïo iddyn nhw. Nid yw bellach yn ffatri lle mae peiriannau'n troi, mae'n ffordd dawel a thawel, ac ni, fel peiriannau gwnïo cartref, yn cyfrif am ddim ond 3% o werthu y byd yn Tsieina.
Felly, sut i ddewis peiriannau gwnïo? A yw'n glir pa gynllun i'w wneud? A pha fath o effaith y dylem wir ei sylweddoli?
Meddyliwch amdano'n ofalus. Gall ein hanghenion fod yn annelwig ac yn newid. Yn sydyn, er enghraifft, gwelwch ddarn o waith rhagorol. A yw eich ysbrydoliaeth wedi'i chwythu i fyny?
Gadewch i ni weld yr hyn maen nhw'n edrych yn gyntaf.
Peiriant gwnïo cartref trydan, yn set o swyddogaethau lluosog mewn un peiriant, nid yn unig y gellir gwnïo llinell syth, gwnïo gromlin, ond hefyd botymau ewinedd, ymyl clo ac yn y blaen. Mae gan y tu mewn modur trydan, y gellir ei guddio yn unig trwy gamu ar y pedal yn ysgafn.
Mae offer cartref deallus yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Maent yn cael eu rheoli gan microcomputers. Gallant hwyluso cannoedd neu filoedd o batrymau yn hawdd, gan gynnwys llythyrau a rhifau. Nid yn unig y gellir eu botwm a'u cloi, ond gellir eu troi i mewn i beiriant brodwaith. Mae'r llawdriniaeth yn dod yn fwy a mwy cyfleus. Mewn gwirionedd, mae'r peiriant deallus yn fwy addas ar gyfer gyrwyr newydd, yn union fel car gyda throsglwyddiad awtomatig. Hawdd i'w symud.
Peiriant gwnïo diwydiannol, mae hyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu, er mwyn bod yn effeithlon, mae ei nodweddion yn gyflym ac yn sengl. Mae cyflymder o leiaf 3-5 gwaith mor gyflym â pheiriant cartref, ac mae angen sefydlogrwydd da ar gyflymder uchel, felly o'r tu mewn i'r tu allan yn cael eu gwneud o fetel, mae pwysau yn fawr; Gall un swyddogaeth, fel peiriant gwnïo yn syth, gerdded yn syth yn unig.